Laudate Deum Wezep

Laudate Deum is opgericht op 6 september 1966 en bestaat dus al meer dan 50 jaar. Minimaal eenmaal per jaar geven wij een concert, op een wisselend tijdstip in het jaar, soms samen met een ander koor.

WIE ZIJN WIJ?

De naam van ons koor zegt het al: Laudate Deum, oftewel: Looft den Heer! Wij zijn een christelijk mannenkoor dat door middel van zang het Evangelie van Jezus Christus wil verkondigen. Het koor is opgericht op 6 september 1966 en bestaat dus al meer dan 50 jaar. 

Grondslag en doel zijn in onze statuten als volgt verwoord:

  1. De Vereniging heeft, gegrond op Gods Woord, ten doel de zang als een gave Gods te beoefenen en daarmee Gods Naam te verheerlijken.
  2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse repetities onder leiding van een dirigent en door het zich laten horen in het openbaar.

Verschillende kerken

De leden van de vereniging komen uit verschillende kerken en slagen er in om een gezamenlijk geluid te laten horen omdat zij allen deze grondslag in ere houden. Repertoire en optredens zijn daarvan dan ook een weerslag. Wij treden op in kerken en ook in instellingen zoals verzorgingshuizen.

Repertoire

Ons repertoire bestaat uit hoofdzakelijk (Nederlandstalige) christelijke liederen en ook enkele klassiekers. Voor Kerst en Pasen worden er extra liederen ingestudeerd, passend bij de gelegenheid.

Concerten

Minimaal één keer per jaar geven wij een concert, op een wisselend tijdstip in het jaar. Soms samen met een ander koor, zoals tijdens de viering van ons 50-jarig jubileum in 2016. Wij hebben toen – in het kader van een uitwisseling – opgetreden met het eveneens jubilerende koor Pro Rege uit Dokkum.
Ook voor de komende tijd staan er de nodige optredens op het programma. Kijkt u even op onze Agenda als u wilt weten wanneer u ons kunt zien optreden bij u in de buurt!

Regelmatig zingen wij ook in verzorgingshuizen, bijvoorbeeld in ‘t Harde en Wapenveld, om de bewoners een avond te laten genieten van onze zang. Ook verlenen wij medewerking aan evangelisatiediensten en gewone kerkdiensten.
Dit laatste heeft voor de leden het voordeel dat ze ook eens de kerk van hun medekoorleden kunnen bezoeken, wat weer bevorderend werkt voor de onderlinge relaties binnen het koor. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten!

MEEZINGEN?

Mannen die ook mee willen zingen, zijn van harte welkom. Er wordt op de repetitieavond serieus geoefend, maar er is ook ruimte voor een kwinkslag op zijn tijd, goed voor het moreel. In de koffiepauze is er tijd om bij te praten. En mocht dat niet voldoende zijn, dan kunt u na afloop nog even verder gaan!