Het koor in 2020

Geschiedenis van het koor

In deze geschiedenis zult u veel namen tegenkomen. Bedenk echter dat veel meer namen niet genoemd zijn. Er zijn heel veel mensen actief betrokken geweest bij het koor en zij hebben zich met hart en ziel ingezet. Teveel om op te noemen. En dat is vandaag de dag gelukkig nog steeds zo!

De informatie die u hier ziet komt voornamelijk uit het eigen archief, te weten de uitgaves die gemaakt zijn ter gelegenheid van het 25-jarig, het 40-jarig en het 50-jarig bestaan van Laudate Deum.

Kijkt u rustig even rond, misschien komen er nog wat herinneringen boven!

Elke voorzitter heeft een eigen inbreng

Enkele uitspraken van voorzitters:

Voorzitter Gerrit Koops bij 50 jarig bestaan: “Onze repetities zorgen voor ontspanning, gezonde inspanning en sociale contacten. Kerkmuren en andere verschillen vallen weg als we samen psalmen en liederen zingen tot eer van onze Hemelse Vader. Dat is een bijzondere zegen die wij niet altijd op de juiste wijze waarderen.”

Voorzitter Jan Clement bij 40 jarig bestaan: “Eén in geest en streven, één in lied en leven, één in daad en woord.”

Voorzitter Th. Nieuwenhuizen bij 25 jarig bestaan: “Wij zijn dankbaar dat wij dit jubileum mogen gaan vieren. Laudate Deum = looft de Heere. Hem zijn wij veel dank verschuldigd voor al die jaren van ons bestaan en vooral voor de gave van stemmen, die het christelijk lied mochten uitdragen. Moge dit nog vele jaren zo doorgaan.”

Allerlei foto’s die door de jaren heen zijn gemaakt (in willekeurige volgorde).

Gelegenheidskoor

In  1966 werd, na een initiatief van de heer Viktor Hooikammer, bij velen bekend als leraar aan de MAVO in Wezep een gelegenheidskoor gevormd, een dubbel mannenkwartet dat een aantal geestelijke liederen instudeerde voor een zangavond in de Nassauschool in Hattemerbroek. Deze avond was bedoeld om fondsen te werven voor een nieuw orgel in de Dorpskerk, aldus Henk Kok in de uitgave van het blad ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van ons koor.

Oprichting koor

Uit dat gelegenheidskoor kwam de oprichting van Laudate Deum voort. Naast de heer Hooikammer waren ook de heren B. Veldkamp en J. Altelaar Hzn. hierbij betrokken. De eerste repetitieavond was op 12 september 1966 in een lokaal van de Gereformeerde School “De Rank” aan de Ruitersveldweg in Wezep. De aanvankelijke naam “Laudate Deo” werd later tijdens de eerste jaarvergadering op 6 maart 1967 gewijzigd in “Laudate Deum” en in 2019 wordt de naam wederom gewijzigd, ditmaal in “Laudate Deum Wezep”.
Eerste dirigent van het koor werd Roel Kaper die samen met zijn vrouw Erna Lischke de eerste 10 jaar de repetities verzorgde. Daarna hebben verschillende dirigenten zijn functie overgenomen waarbij met name genoemd mag worden de heer Anton Kroek die tijdens zijn dirigentschap van Laudate Deum werd benoemd tot ere-dirigent. Onder zijn leiding groeide het ledental naar een hoogtepunt. (Wellicht heeft het iets te maken met het feit dat hij zo nu en dan een ‘hartverwarmertje’ meebracht uit Zuid-Duitsland om de stemmen wat te smeren…….)

Acties

Om de contributie laag te kunnen houden, zijn er in de loop van de tijd vele acties op touw gezet.
Eén van die acties was een jaarlijkse loterij. En om haar nog maar eens in het zonnetje te zetten, ze is er zelf trouwens heel bescheiden over, heel veel loten werden in de loop der jaren verkocht door Jentie Clement, vrouw van Jan Clement, die vele jaren voorzitter van het koor is geweest. Door Henk Abbring werd indertijd al uitgebreid gememoreerd wat zij voor het koor betekent heeft. Want hoewel het een mannenkoor betreft, werden vele werkzaamheden achter de schermen namelijk uitgevoerd door “de vrouw van”.  Jentie nam het ophalen van sponsorgeld voor de programmaboekjes voor haar rekening. Affiches werden door haar rondgebracht en zij naaide de kartonnetjes aan nieuwe pochets. En ook bij de jaarlijkse barbecue staat zij (nog steeds) achter de bar. Maar om niemand te kort te doen, naast haar zijn er nog meer “vrouwen van” actief om het de mannen naar de zin te maken!

Realisatie eigen podium

Vlak voor het 40 jarig jubileum werden er verschillende acties gevoerd om de realisering van een eigen podium te kunnen bekostigen. Naast een bijdrage van het Anjerfonds en sponsoring door Houthandel Van Gelder was er namelijk nog een behoorlijk bedrag nodig om dit podium te kunnen maken. Vele leden van het koor hebben zich hiervoor ingespannen, hetzij als ontwerper, hetzij als lasser of stoffeerder of anderszins. Heel veel vrije dagen werden opgeofferd om dit alles te kunnen doen. Uiteindelijk is er een degelijk podium afgeleverd dat niet alleen door ons koor werd gebruikt, maar ook regelmatig werd verhuurd aan anderen. Telkens gingen er dan leden mee om het podium ter plekke op te bouwen en achteraf weer terug te brengen naar de opslagplaats. Op die manier bracht het podium dus geld op, waardoor de contributie laag kon worden gehouden. Helaas moest het koor besluiten om daarmee te stoppen. Niet omdat de leden niet enthousiast meer zijn, maar in verband met de hedendaagse wet- en regelgeving.
Zelf kunnen we het podium gelukkig nog wel gebruiken.

Worstactie

Jarenlang hadden wij de winterse worstactie, uitgevoerd door een aantal trouwe leden en hun aanhang. Deze actie bracht niet alleen geld in het laatje, maar liet ook velen genieten van de heerlijke producten van slager Van de Weg die er steeds weer in slaagde om heerlijke worst en rollades te leveren!

Donateurs

En ook onze trouwe donateurs mogen we niet vergeten. Elk jaar opnieuw zijn zij bereid om een bijdrage te leveren aan ons koor, waarvoor nog eens onze hartelijke dank. Ook mede dankzij u kunnen wij het evangelie uitdragen.

Opnames

Er was de plaatopname in de Dominicanenkerk in Zwolle. De eerste keer dat er iets opgenomen werd! De 1000 elpees en 200 cassettebandjes waren binnen 4 weken uitverkocht en vonden hun weg in en buiten de regio. In de jaren daarna verschenen er 5 cd’s en na een tijd radiostilte in 2018 de jongste cd “Haven van Rust” (die nog steeds besteld kan worden).

In 1981 was er de TV-opname van “U zei de Glorie” bij de N.C.R.V. De opnames vonden plaats in de Sporthal van de Prinses Margriet-kazerne in Wezep. Er werd gezongen samen met het Christelijk Mannenkoor “Door eendracht verbonden” uit Hattem. Voor velen een belevenis om nooit te vergeten.

Eveneens memorabel was het meewerken aan een radio-opname van de Evangelische Omroep: “Laat ons de rustdag wijden”. Dit vond plaats in 2011.

Volkskerstzangavonden

In 2005 en en 2010 heeft het koor mee mogen werken aan de volkskerstzangavonden in het Dolfinarium in Harderwijk. De leden en hun familie werden vervoerd per bus en hebben deze optredens ervaren als hoogtepunten in het bestaan van het koor.

Versterking van kas, aanschaf piano en kledingfonds

Hiervoor werden in de loop der tijd verschillende acties gevoerd. Er werden ballpoints en bloemen verkocht. En op de Oranjemarkt in Wezep werden oliebollen en plantjes verkocht. Voor het Anjerfonds en de destijds jaarlijkse Kerstverloting werden loten verkocht. En op dit moment loopt nog steeds de worstactie.

Roze overhemden

In de aanloop naar het 45 jarig jubileum zijn nieuwe koorkostuums aangeschaft. Hoewel niet zo uitgezocht bleken deze bij levering van signaalrode voering te zijn voorzien. Dat was voor veel leden wel even wennen, anderen vonden het juist direct mooi. Alleen bleek na optredens, dat de rode voering nogal had afgegeven waardoor bij een behoorlijk aantal leden de witte overhemden plaatselijk roze waren gekleurd.
Het plaatsen van inlegstukjes onder de oksels en vervanging van een aantal overhemden door de leverancier bleken ook niet de oplossing te zijn. Na meerdere gesprekken hierover met de leverancier en na veel heen en weer gereis kregen alle koorleden uiteindelijk alsnog een nieuw koorkostuum, dit keer wel voorzien van de gewenste donkere voering.

Izvor Roemenië

Via Elles van der Beek – die via Stichting “Izvor” al jaren in Roemenië werkt – kwam “Laudate Deum” in contact met een koor uit Iasi (Roemenië), dat de “oude” koorkleding heel graag (zonder betaling) van het koor wilde overnemen.

Anecdote

Toen indertijd een jaarlijks uitstapje weer was aangebroken had het bestuur  heel schoolmeesterachtig de leden opgedragen dat ze zich stipt moesten houden aan de opstap- en vertrektijden, omdat ze anders maar op eigen gelegenheid weer in Wezep terug moesten zien te komen. Dit had blijkbaar wel indruk gemaakt gezien het volgende voorval: Een aantal koorleden had zich breeduit geïnstalleerd in het restaurant van Schiphol en had een uitgebreide bestelling geplaatst. Helaas, de bediening verliep nogal traag en het was al bijna tijd om te vertrekken. Eindelijk kwam de ober er aan met een dienblad vol consumpties, maar er was helaas geen tijd meer om ze te nuttigen. Toen de kelner de consumpties op tafel wilde zetten zei één van de koorleden in onvervalst Wezeps: “Holt mar effen vaste, we’j hebt no gien tied meer; we’j komt morgen wel effen terugge”. De koorleden zetten haastig koers naar de bus en lieten de verbouwereerde kelner achter met een blad vol consumpties…….
Maar of ze ook terug zijn gegaan?

Dokkum

In 2015 en 2016 waren er uitwisselingsconcerten met het christelijk Mannenkoor “Pro Rege” uit Dokkum dat ook een jubileum te vieren had. Zij kwamen in Wezep zingen en “Laudate Deum” ging, met aanhang, naar Dokkum om daar mee te werken aan hun concert. Een fantastische avond die afgesloten werd met het Fries volkslied, waarbij de gehele zaal uit volle borst meezong. Op de terugweg in de bus werd nog met volle teugen nagenoten van de avond!

Goed begin van de nieuwe eeuw

In het jaar 2000 ging het (vrijwel) gehele koor naar Duitsland voor een uitwisselingsoptreden.