Donateur worden?

Draagt u ons koor Laudate Deum een warm hart toe en wilt u een financiële bijdrage leveren om onze activiteiten te steunen, dan kunt u donateur worden.

Door onderaan te klikken op de link “Donateur worden” kunt u het aanmeldformulier downloaden vanuit uw browser. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij een van de koorleden of rechtstreeks bij de penningmeester.

U kunt haar ook bellen of mailen om uw gegevens door te geven. De bijdrage wordt dan éénmaal per jaar bij u opgehaald.

Penningmeester:
De heer Sjaak Klein, De Zeis 12, 8091 NJ  Wezep,
tefefoon 038-3764070, e-mail: penningmeester@laudatedeumwezep.nl.

Of gebruik het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

Het ophalen van uw donatie wordt verzorgd door de penningmeester in de maanden mei/juni van elk jaar. U ontvangt dan ook onze donateurskaart.
Voor nu alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Wilt u ons steunen met een éénmalige bijdrage dan kan dat natuurlijk ook.
U kunt dan een bedrag overmaken op de rekening van het koor:
Bankrekeningnummer NL 87 RABO 0370 2347 82 t.n.v. C.M.K Laudate Deum Wezep.

Vermeldt u dan alstublieft dat het om een éénmalige bijdrage gaat.

Wij hopen u sowieso nog vaak op onze optredens te mogen begroeten.
 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van
Laudate Deum Wezep

Aanmeldformulier voor een jaarlijkse donatie downloaden kan via deze link:

Donateur worden